Specjaliści od marketingu twierdzą, że jeśli nie wie się nic o konkurencji, nie docenia jej lub nie widzi w niej zagrożenia, wtedy na pewno się przegra. Znajomość potencjalnego konsumenta i jego wartości oraz analiza tych informacji oraz wiedza o konkurentach, ich słabościach i mocnych stronach oraz analiza tych informacji jest podstawą odniesienia sukcesu na rynku.

Po co przeprowadzać monitoring konkurencji?

Monitoring konkurencji jest przeprowadzany w celu poznania, jacy przeciwnicy są na rynku. Jeśli kompetentnie analizowane są ich działania, firma przeprowadzająca taką analizę dowiaduje się o ich strategii, celach, możliwościach. Zostaną również poznane silne i słabe cechy innych firm o podobnym profilu działalności.

Monitoring konkurencji, czyli analiza może być zarówno dogłębna, jak i powierzchowna.

Druga opcja jest odpowiednia, gdy trzeba rozwiązać pilne problemy, np., gdy:

 • Produkt jest tworzony. Na tym etapie badania konkurencji są odpowiednie, ponieważ firma dowiaduje się o produktach innych i może zrobić coś wyjątkowego na tle swoich produktów. A to doprowadzi do popytu.
 • Firma tworzy strategię promocji. Tak samo jak w pierwszym, porównuje się tylko metody, a nie produkt.
 • Prawidłowa wycena. Dowiedziawszy się o cenie przeciwników, firma będzie w stanie kompetentnie ustalić cenę a by produkt nie był ani zbyt drogi ani zbyt tani.
 • Tworzenie i planowanie strategii w marketingu.

Metody monitoringu konkurencji

Istnieje kilka sposobów na lepsze poznanie rywali, nie można opierać się na jednym konkrecie, lepiej rozważyć wiele opcji takich jak:

 • Ocena możliwości: badanie mocnych i słabych stron konkurentów na rynku
 • Identyfikacja potencjalnych celów. Czego chce konkurent i co go motywuje?
 • Co robią konkurenci na rynku? Co mogą zrobić, aby zwiększyć sprzedaż i zyski?
 • Jak konkurencja ocenia swoją pozycję na rynku? Możliwe założenia
 • Prognozowanie, jak konkurencja będzie się dalej zachowywała, czyli co zrobi w przyszłości.

Czym jest analiza SWOT środowiska konkurencyjnego? Obejmuje identyfikację mocnych i słabych stron danej firmy, szans, zagrożeń i budowanie relacji między nimi. Celem takie analizy jest określenie czynników, które powinny być brane pod uwagę przy opracowywaniu strategii. Dane uzyskane podczas analizy mają bezpośredni wpływ na decyzje strategiczne danej firmy.
Przyczyny które wpływają na opłacalność i zyskowność

Zgodnie z metodami monitoringu konkurencji można poznać przyczyny, które wpływają na opłacalność i zyskowność rynku:

 • Efektywność i niezawodność dostawców.
 • Możliwości konsumentów.
 • Ryzyko nowych konkurentów na rynku.
 • Ryzyko pojawienia się nowych bardziej innowacyjnych produktów.
 • Silna rywalizacja między konkurencją w danej branży.

Strategiczne decyzje firmy zawsze koncentrują się na strategiach konkurencji i ich możliwych działaniach w przyszłości. To konkurencyjne środowisko decyduje, czy warto trochę poczekać, czy odwrotnie, aby rozpocząć aktywne działania, podczas gdy konkurenci dają taką szansę. Stworzenie właściwego i efektywnego systemu firmy w kontekście monitorowania otoczenia konkurencyjnego, jak również wstępne podejmowanie działań zaradczych przyczynia się do programu gromadzenia danych na temat konkurencji, ponieważ jak mówią, przezorny zawsze ubezpieczony.